Et PPA saaks piiril kontrollida riiki saabujate koroonatõendeid, peab vastava tellimuse esitama terviseamet. Seni oli nii, et piiril kontrolliti kõiki kolmandatest riikidest saabujaid. Schengeni alalt ja Euroopa Liidust tulijatele tehti pistelist kontrolli. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul tähendas see, et riiki sisenejatest kontrolliti viit protsenti.

Miks aga ei ole lausalist kontrolli kõigist riikidest tulijatele, arvestades, et perioodil 26. juulist 2. augustini toodi sisse 115 juhtu, neist 73 EL-ist ja Schengeni riikidest, 42 kolmandatest riikidest, 23 korral toodi juhtumid sisse Soomest?

Härma selgitas, et kui inimesed tulevad madala nakkusohuga riikidest, siis ei ole mõttekas ressurssi sealt tulijatele suunata. Ta ütles, et peaksime keskenduma suurematele ohukohtadele ja nendele riikidele, kus käimine on tihedam. Niisiis on soov tihendada Soomest tulijatel testimise ja vaktsineerimise kontrolli.

Härma selgitas, et terviseamet saab edastada teisele ametkonnale abipalve sõltuvalt hetkelisest Eestis valitsevast olukorrast. Et nüüdsest oleme taas jõudnud tervishoiualasesse hädaolukorda, esitaski terviseamet Härma sõnul PPA-le palve toetada neid järelevalve tegevustes.

Härma rääkis, et vastav eelnõu on kokku pandud ja valitsusele edastatud, niisiis peaksid riigijuhid selle üle arutama homsel kabinetiistungil.

Vaata täispikka intervjuud videost.