Puhkuste hooaeg on alanud ning koroonakriisiga seotud piirangud muutuvad järk-järgult leebemaks. Nii mõnigi eestimaalane on valinud välisreisi asemel puhkuse kodumaa majutusasutuses. Statistikaameti andmetel peatus Eesti majutusettevõtetes mullu ligi kaks miljonit sise- ja välisturisti, mida on küll märkimisväärselt vähem kui 2019. aastal (3,8 milj), kuid siiski väga palju. Seetõttu on ülioluline, et majutusasutustes oleks tuleohutuse seisukohast kõik korras. Reidi käigus kontrollitakse majutusasutusi teist korda.

„Eelmise reidi ja varasemate rutiinsete kontrollide põhjal on levinumad rikkumised teada,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. „Tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei ole töökorras või on ligipääs selleni takistatud, tuletõkkeuksi hoitakse lahti, evakuatsioonitrepikodades hoitakse põlevmaterjale ja muid liikumist takistavaid esemeid,“ selgitas ta. Pahatihti esineb puudusi evakuatsioonivalgustuses – see kas ei ole töökorras või on paigaldatud puudulikult. Muresid on ka tulekustutitega – need kipuvad olema peidus, tihti on ligipääs nendeni takistatud ja haruldased pole ka olukorrad, kus tulekustutid on kontrollimata või hooldamata.

Eelmisel teisipäeval toimus majutusasutustele virtuaalne tuleohutusalane infotund, kus tuletati meelde ohutuse alustõed. „Kordasime üle tulekahjude tekkepõhjused ning tutvustasime viimastel aastatel juhtunud õnnetuste statistikat,“ rääkis Mõttus. Samuti käidi üle tulekahju vältimise põhireeglid ning muudatused tuleohutuse seaduses. Eraldi peatuti enamlevinud rikkumistel tuleohutusnõuete täitmisel. „Kahjuks puhkevad majutusasutustes tulekahjud igal aastal. Õnnetusi saab ennetada vaid varakult tegutsedes!“

Majutusasutuste tuleohutus peab olema tagatud aastaringselt, sõltumata hooajast. Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate. Täidetud nõuded aitavad säästa elusid ja vara.

Tulekahjud majutusasutustes eelnevatel aastatel:

  • 2015. aastal 19
  • 2016. aastal 12
  • 2017. aastal 11
  • 2018. aastal 10
  • 2019. aastal 12
  • 2020. aastal 12