„Eriti väikeses riigis on selge, et meie jõukus või selle puudumine sõltub eeskätt sellest, millisel määral suudame kaupu ja teenuseid müüa väljapoole Eestit. Turism on olnud tõusvas joones Eestile eksporditulu tekitaja, tundmatu väikeriigi staatusest oleme aasta-aastalt edendanud Eesti mainet tuntud puhkuse- ning äri- ja konverentsiturismi sihtkohaks ning vastavalt on kasvanud ka tulu turismist,” kommenteeris olukorda EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Turismieksport moodustub kokku kahest majandusnäitajast, milleks on reisiteenuste eksport ja reisijateveo eksport.

Reisiteenuste eksport ehk välisriikide elanike kulutused Eestis olid 2020. aastal kokkuvõttes 517 miljonit eurot. See teeb languseks 2019. aastaga võrreldes 67% ehk 1,04 miljardit eurot. Sama palju oli reisiteenuste eksport viimati 1999. aastal. Reisiteenuste eksport näitab kõigi välisresidentide kulutusi Eestis, kaasa arvatud ühepäevakülastajad ja need, kes ei ööbi majutusettevõtetes. Ka välisturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes näitas sarnast tulemust — nende ööbimisi oli 1,4 miljonit ehk sarnasel tasemel nagu 1999. aastal.

Reisijateveo eksport ehk välisriikide elanike maksed Eesti transpordifirmadele oli 2020. aasta kokkuvõttes 245 miljonit eurot. See teeb languseks 2019. aastaga võrreldes 52% ehk 266 miljoni euro võrra.

Drastiline langus vähendas turismiteenuste ekspordi osakaalu ka ekspordis tervikuna. Kui 2019. aastal moodustas turismiteenuste ekspordi osakaal teenuste ekspordist ligi kolmandiku, siis mullu kõigest 13,5%. Kaupade ja teenuste ekspordis oli turismi osakaal 2019. aastal kümnendik, mullu langes see 4%-ni.

Ka see aasta on alanud turismisektorile väga raskelt. Värske majutusstatistika andmetel moodustavad välisturistide jaanuaris veedetud ööd vaid 14% 2020. aasta jaanuari tasemest. Siseturistide veedetud ööd selle aasta jaanuaris moodustasid küll tervelt 97% mulluse jaanuari tasemest, ent ei korva kuidagi välisturismi lakkamisest löödud auku, kuna siseturism moodustas enne pandeemiat kolmandiku ning välisturism kaks kolmandikku Eesti turismi kogumahust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid