Alates 15. jaanuarist tuleb jääda eneseisolatsiooni 10 päevaks kõikidel Eestisse saabujatel (sealhulgas Eesti kodanikud ja elanikud), kes tulevad riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150. Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene, kui vastav number on alla 150. Soomes näiteks on madalam.

Eneseisolatsiooni lühendamiseks on kaks võimalust:

 • teha PCR test mitte varem kui 72 h enne Eestisse sisenemist ja kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist
 • teha test Eestisse saabumisel ja kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist


Eneseisolatsiooni lühendamisel arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada väljavõttega testi tulemusest, mis on ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning millele on märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus.

Kõigile Suurbritanniast saabujatele on esimese testi tegemine kohustuslik (kas mitte varem kui 72 tundi enne saabumist või vahetult peale saabumist Eestis). Testimiskohustust ei ole alla 12-aastastel lastel.

NB! Lugeda tuleb selliselt, et testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.

Kahe testi vahelisel perioodil peab järgima liikumisvabaduse piirangut. Varem kui 6 päeva pärast tehtud teine test ei lühenda eneseisoloatsiooni kohustust.

Erandiks on, kui inimene saabub Lätist, Leedust või Soomest töö, õppimise, tervise või perekondlikul põhjusel. Sel juhul ei pea jääma eneseisolatsiooni. Kui inimesel on tehtud PCR test mitte hiljem kui 72h Eestisse saabumisest, aga reisib muul põhjusel Balti-Soome mulli riikidest, siis ei pea samuti jääma eneseisolatsiooni.

Esimese proovi saab anda Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal ning Tallinna lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis.

Maismaad pidi ja muul viisil saabujad saavad esimesele prooviandmisele aja broneerimiseks helistada avaliku testimise kõnekeskusesse numbril 678 0000 (E-R 9-17). Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi. Seetõttu võivad mõni päev olla järjekorrad, mistõttu on Eestisse saabumise aja teadmisel soovituslik aeg testimisele ette broneerida 1-3 päeva. Sobiva avaliku testimispunkti leiad SIIT.

Eesti isikukoodiga isikut tõendava dokumendi olemasolul on testimine Eestis tasuta, välismaalased saavad Tallinna lennujaamas ja sadamas A- ja D terminalis tasuda kaardimaksega, hind 52€. Muul viisil saabujad võivad endale panna testimiseks aja mõne sobiva tasulise koroonaviiruse testimise teenuse osutaja juures.

Kui inimene on teinud hiljuti testi ja soovib Eestisse naastes avaliku testimise punktis uuesti seda teha, siis seda võimaldatakse samuti (Eesti kodanikule tasuta, teistele 52 €).

Piiripealses testimispunktis vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit, sadamas ja lennujaamas testitakse inimesi elavas järjekorras. Seal on testimispunktid avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Teisele testile saab aja järgnevalt:


 1. Eesti kodanik, kes tegi naastes piiril testi


Testimise kõnekeskus võtab ise aja pakkumiseks ühendust. Teine test on tasuta, kui Eestisse saabumisel oli naasmise lähte- või transiitriik riskiriik (ehk n-ö punane välisministeeriumi lehel).


 1. Kui esimene proov oli antud välisriigis


Teiseks testiks prooviandmisele aja broneerimiseks on vajalik ise võtta ühendus avaliku testimise kõnekeskusega numbril 678 0000 (E-R 9-17). Soovituslik on paar päeva varem helistada ja panna aeg mitte varem kui 6. päevale pärast esimest testi.


 1. Väliskodanik, kes andis esimese proovi välisriigis või piiril tasulisena


Teiseks testiks on vaja panna aeg tasulise koroonatestide tegija juures (nt SYNLAB Eesti, Medicum, Qvalitas Arstikeskus, Confido jt). Soovituslik on paar päeva varem helistada ja panna aeg mitte varem kui 6. päevale pärast esimest testi.

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testijat tekstisõnumi teel, positiivsete osas helistatakse, tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardiga sisenedes. Negatiivse esimese testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Mitte varem kui 6 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane info on leitav SIIN.

Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada piiriületaja deklaratsioon. Vaata lähemalt SIIN.

Vaata ka Reisi Targalt lehte SIIN.

Infot jagab ka kriisiabi 1247 infoliin.

Testimiskohustust ei ole alla 12-aastastel lastel.KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kes saavad reisilt naastes testida?


 • Riskiriikidest saabuvad EV kodanikud ja Eesti elamisluba omavad isikud saavad end testida tasuta

 • Proovi saab anda isikut tõendava dokumendi alusel

 • Testimisega on võimalik lühendada liikumisvabaduse piirangut.

 • Maismaad pidi reisijärgsele tasuta testimisele on vajalik eelnev aja broneerimine testimise kõnekeskusest telefonil +372 678 0000 (E-R 9-17).

 • Tasuta saab testida, kui naasmise lähteriik on riskiriik, igal esmaspäeval hakkab kehtima välisministeeriumi uuendatud riskiriikide nimekiri

 • Välisriikide kodanikele on koroonaproov lennujaamas ja sadamas kaardimaksega 52€, mujal vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale

 • Kolmandatest riikidest Eestisse esmakordselt õppima ja tööle saabujatel ei ole võimalik testimisega liikumispiirangut lühendada


Kuidas saab teha teise testi?


 • Tasuta Eestis testimas käinule (avalikus testimispunktis või piiril testi andnutele) helistatakse testimise kõnekeskusest ja pakutakse teine proovi andmise aeg avaliku testimise punktis üle Eesti.

 • Kõik, kes on esimese testi teinud muudes riikides (st mitte piiri peal), peavad teisele testimisele aja saamiseks helistama piiriületajate kõnekeskuse numbril 678 0000 (E-R 9-17). Soovituslik on paar päeva varem helistada ja panna aeg mitte varem kui 6. päevale pärast esimest testi.
 • Teises riigis testinud või tasulisel testimisel käinud inimene peab ise leidma endale sobiva testimise teenuse osutaja (nt SYNLAB Eesti, Medicum, Qvalitas Arstikeskus, Confido jt).


Lisainfo reisijärgse testimise kohta leiad SIIT!