Külastajad peavad ürituse territooriumile sisenedes kohustulikus korras kandma maski. Turvameeskond tagab alal 10-liikmeliste külastajate gruppide mittekokkupuutuvuse. Kassade järjekorrad hajutatakse ning ohutusreeglit kontrollitakse. Samuti nagu ka eelnevalt ei tohi üritusel alal viibida rohkem kui 500 inimest ning ala täituvus peab jääma alla 50%.

Kõik jõuluvana residentsis toimuvad esinemised toimuvad vabas õhus. Lapsed saavad endiselt jõuluvanaga suhelda, soove edastada ja pilti teha, kuid seda mitte üle viieliikmeliste gruppidena. Avatuks jääb endiselt Tivoli lõbustuspark, kus ei tohi korraga ühel atraktsioonil viibida üle 10 inimese. Ürituse toidutänav hajutatakse veelgi.

Võlumaa endine sisu jääb puutumata ning 30 valgusansamblit ootavad väikseid ja suuri külastajaid 31. detsembrist 3. jaanuarini ning 7.-10. jaanuarini kell 16-22.