Väga suur erinevus meeste ja naiste vahel tuli välja pandeemiaga seotud küsitlusest. Tuleb välja, et naised järgivad suurema tõenäosusega erinevaid ettevaatusabinõud kui mehed. Peaaegu 60 protsenti küsitluses osalenud naistest ütlesid, et nad peseksid tihedamalt käsi ning kasutaks desinfitseerivat vahendit. Lisaks kannaksid nad maski või muid isikukaitsevahendeid. Ainult 39 protsenti küsitluses osalenud meestest olid valmis sama tegema.

Veel leiti, et mehed võtavad rohkem riske kui naised. 48 protsenti küsitluses osalenud meestest ütlesid, et neile meeldib reisides riske võtta. Naistest oli samal meelel vaid 20 protsenti. Huvitav on aga see, et kui valitud sihtkohas toimuks haiguspuhang või rahutused, tühistaksid mehed tõenäolisemalt enda reisiplaanid kui naised.

2020. aastal on naised ostnud tunduvalt vähem reisikindlustust kui mehed ja küsitluste tulemuste põhjal arvatakse, et nii on ka järgneval aastal. 38 protsenti naisi, kes olid valinud reisikindlustuse, ütlesid, et tegid seda kartes haiguspuhanguid. Ka 24 protsenti küsitluses osalenud mehi nõustus nendega. Peamine reisikindlustuse ostmise põhjus naiste seas oli seotud lendude ärajäämise ja edasi lükkumisega. Samal ajal meeste seas oli peamiseks põhjuseks raha ning aja säästmine.

Berkshire Hathaway on alates 2015.aastast korraldanud turu-uuringuid, et teada saada, millised on inimeste ootused tulevikus reisimiseks. Sellel aastal tehti küsitlusi mitmes etapis, et mõista koroonapandeemia tagajärgi ja kaasnenud muutusi.

Allikas: traveldailynews.com