Reisibüroo turundusdirektor Airi Ilisson sõnas, et antud küsitlus on Eestis ja lähiriikides ainulaadne: “On küll tehtud siseturismile fokusseeritud uuringuid seoses koroonakriisi mõjudega, kuid nii ulatuslikku ja nii suure vastanute arvuga küsitlust ei ole läbi viidud.”

Küsitlusest selgus, et rohkem kui pooled eestlased (60%) ei ole alates 12. märtsist Eestist väljaspool reisinud. Korra on seda teinud 25% uuringus osalenutest ja kaks või kolm korda 15% vastanutest. Enamasti ei julge inimesed reisida viiruse hirmus või ei soovita olla karantiinis, kuid mõnel juhul kardetakse ka ebakindlal ajal suuremate kulutuste tegemist, ei reisita sotsiaalse surve tõttu või tööandja ei anna selleks luba.

Kõige rohkem on küsitlusele vastanud reisisellid avastanud Lätit (1584), aga ka Soomet (764) ja Leedut (467). Lisaks on eestlaste seas populaarsed sihtkohad ka Poola, Kreeka, Saksamaa, Austria, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia.

Ka tuleviku osas ollakse esialgu ebakindlad ja 56% vastanutest tunnistas, et nad ei ole ülejäänud aastaks veel reisiplaane teinud. Siiski, on ka julgeid, sest 13% küsitluses osalenutest on juba jooksvaks aastaks reisi ära ostnud. Kümme kõige populaarsemat sihtkohta on siinkohal Kreeka, Türgi, Soome, Itaalia, Läti, Hispaania, Egiptus, UK, Gruusia ja Kanaarid.

Eeldusel, et viiruskriis saab läbi, plaanivad enamik küsitlusele vastanutest (59%) reisida sama palju kui seda sai tehtud 2019. aastal. 27% plaanivad seda teha rohkemgi ja 10% vähem.

Lugeja, kas ja kuhu sina lähiajal reisida plaanid?