66 protsenti vastanuist oleks tõenäoliselt teinud aasta teises pooles mõne vaba aja reisi välismaale, kui koroonaviiruse pandeemiat poleks tulnud. Sellest sihtgrupist 71% pidas aga tõenäoliseks sel aastal siiski välismaale reisida.

Samas 15% reisi plaaninuist ei uskunud, et nad sel aastal üldse välismaale jõuavad. Pea teist samapalju inimestest ei osanud veel vastata.

45% välisreise plaanivatest inimestest pidas tõenäoliseks sel aastal Läti või Leedu külastamist, 23% Soome sõitmist ning 18% Venemaa, Valgevene või Ukrainaga tutvumist.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus tellis küsitluse, mille eesmärk oli uurida Eesti elanikkonna sisereiside kavatsusi suvekuudel ja välisreiside kavatsusi aasta teises pooles. Kokkuvõttes võib praeguse seisuga eeldada, et nii Eestis reisivate inimeste arv kui ka nende reisikulutused tänavu suvel on sarnased võrreldes mullusega, teatas EAS.

Kui mullu käis Eestis vaba aja reisil 83% vastanuist, siis lähikuudel teeb tõenäoliselt mõne sellise reisi 81%. Sealhulgas 54% vastas "kindlasti" ja 27% "pigem jah". Viiendik vastajaist arvas, et kulutab Eestis reisimisele tõenäoliselt vähem kui eelmisel suvel, viiendik kulutab tõenäoliselt rohkem ja 51% sama palju kui mullu, kümnendikul arvamus puudus. Tõenäolisemalt reisivad eestlased, nooremad ja kõrgema sissetulekuga inimesed.

Ööbimiskohana eelistab 35% reisida kavatsevaist inimesist tasuta ööbimisvõimalust (tuttavate juures, oma suvilas vms), 15% hotelli/spaahotelli, 4% puhkemaja, 4% külalistemaja/hostelit. 28% on valmis kasutama erinevaid ööbimiskohti. 5% plaanib teha vaid ühepäevareise.

Uuring näitas, et sisereisidel kombineeritakse mitmeid eri liiki tegevusi ja ollakse avatud kogemustele, mis ei kuulu inimese tavapäraste huvide hulka. Keskmiselt nimetas iga vastanu väga olulisena nelja eri liiki tegevust ning mõnevõrra olulisena 5-6 tegevust.

Ka EASi turismistatistika näitab, et suvi on eestlase lemmikhooaeg just siseturismiks. Kolmandas kvartalis tehakse 42% Eesti-sisestest puhkusereisidest, kuid vaid 31% kogu aasta puhkusereisidest välismaale.

Kui mullu suvel oli siseturistide ööbimiste osakaal majutusettevõtetes veedetud öödest 37%, siis praeguse info põhjal võib eeldada, et sel suvel on näit 50%. Suurema numbri taga on piirangud, millal ja millistest välisriikidest võib Eestisse reisida, uuringust selgunud Eesti inimeste valmisolek siseturismiks ja ka eeldatav lisanduv reisiaktiivsus praegusest siseturismi kampaaniast.

Küsitlus toimus vaba aja reiside kohta (k.a. sõidud sugulaste-tuttavate juurde) kolmel suvekuul ehk juunist augustini. Küsitlustöö tegi uuringufirma Norstat Eesti veebiküstlusena 27. maist 8. juunini. Vastas tuhat Eesti elanikku vanuses 18-74.