Kunagise 24 tegutsevast kloostrist elavad mungad või nunnad tänaseks vaid kuues. Kloostrid on vaatud kõikidele huvilistele - kes muidugi leiavad endas jõudu mööda sadu kitsaid trepiastmeid üles ronida.

Kõrgajal ehk 15.–16. sajandil töötas Meteora kaljurüngastel 24 kloostrit


Praegu on kõik Meteora kloostrid üsna väikese elanikkonnaga: keskmiselt elab ühes kloostris viis kuni kümme vaimulikku, lisaks kümme kuni kaksteist ilmalikku töölist.