Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus (ECC) saab tihti pöördumisi murega, et autorendifirma on hiljem tarbija krediitkaardilt maha võtnud rohkem raha, kui algselt kokku lepitud. Vastavalt sõlmitud lepingule on rendifirmal tarbija krediitkaardilt õigus võtta tasu vastavalt vajadusele ja tarbija peab arvestama, et tema arvelt võidakse broneerida lisaks kokkulepitud autorendimaksumusele ka tagatisraha juhuks, kui autoga midagi juhtub.

Internetis broneerides on nutikas panna kirja kõik asjakohane teave – kas jääd autoga riigipiiresse, kes on juht või on neid mitu ning kirjeldada ka vajalikku lisavarustust, nagu navigatsiooniseade, lapse turvaiste ja muu selline.

Kindlustuskaitse tingimused võivad olla väga erinevad
Kindlustusleping on autorendi kohustuslik osa ning selle tingimused võivad erinevad väga suuresti. Tavaliselt kehtib autorendi puhul vaid kõige üldisem kindlustus, mis ei pruugi katta eriolukordades tekkinud kahjusid. Tasub täpsustada, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti. Üldjuhul kehtib kindlustus vaid rentijale ning lisajuhi korral kaitse puudub. Samuti võib kindlustuse kehtivus sõltuda kas autoga sõidetakse riigisiseselt või ületatakse ka riigipiiri. Isegi ostes nulleurose omavastutusega ehk täiskindlustuse, on tark fikseerida auto seisukord koos kaupleja esindajaga autot kätte saades ja hiljem üle andes.

Näiteks rentis üks Eesti tarbija auto Kreekas ning võttis nulleurose omavastutusega kindlustuse. Hiljem võeti tema krediitkaardilt eelneva hoiatuse või teavituseta 385 eurot, sest ta kahjustas auto tagumist stanget. Tarbija ei vaidlustanud kahjustuse tekitamist, aga sellise kindlustuse puhul poleks tohtinud täiendavat raha võtta. Nõustamiskeskuse abiga sai tarbija raha tagasi.

Auto seisukord tasub täpselt fikseerida
On tulnud ette ka juhuseid, et isegi hoolsalt lepingut ja hinnapakkumist lugedes ning autoga heaperemehelikult käitudes on tarbija krediitkaardilt hiljem põhjendamatult raha maha võetud. Seetõttu tasub alati dokumenteerida kõik asjaolud auto kättesaamisel ja üleandmisel ning isegi pildistada autot, et hiljem kaitsta end alusetute süüdistuste puhul.

Näiteks Itaaliast pärit tarbijal oli Tallinnas juhus, et autot tagastades koostati koos firma esindajaga raport, kus fikseeriti auto korrasolek. Nädal hiljem märkas tarbija, et tema krediitkaardilt võeti täiendavalt maha 755 eurot. Rendifirma põhjendas seda auto bensiiniluugile tekitatud vigastusega ja saatis EL tarbija nõustamiskeskusele fotod vigastustest. Tarbija väitel polnud pildil olev auto üldse see, mida tema rentis. Lõpuks tunnistas rendifirma oma eksimust ja tagastas tarbijale raha.

Põhjendamatu maha võetud summa tasub vaidlustada
Kui tarbijal on pretensioone autorendifirmale ja tegelikkuses on krediitkaardilt võetud maha summasid ilma selgete põhjendusteta, tuleb ettevõttele teha koheselt kirjalik kaebus, näiteks e-kirja vahendusel. Kaebuses märkida selgelt omapoolne nõue ja lahendus olukorrale. Kaebusele ärge kunagi lisage originaale lepingust ja tšekkidest, vaid lisage nende koopiad.

Autorendi valdkonda ei ole EL riikides ühtselt reguleeritud (nagu on näiteks lennureisija õiguste puhul tehtud) ning iga rendifirma seab oma tingimused ise. Küll aga ei tohi kauplejate tüüptingimused minna vastuollu kehtivate seadustega ning rakendatav kahjuhüvitis olla ebamõistlikult suur. Näiteks rentis üks Hollandi tarbija Tallinnas kolmeks päevaks auto. Mõned nädalad hiljem avastas ta, et tema krediitkaardilt on lisaks rendihinnale maha võetud veel 500 eurot. Rendifirma põhjendas seda sellega, et autoga on sõidetud mitteasfaltkattega teel. Samas ei tuvastatud autol ühtegi puudust.

Need on vaid mõned näited sellest, kuidas ebaselged reeglid tekitavad segadusi, sest hind pole läbipaistev, tingimused raskelt hoomatavad ning kahjukäsitlust ja trahve määratakse kliendi kahjuks. Siiski ei tasu ummikusse jooksnud probleemi lahendamisele lüüa käega ning kui tarbija jääb hätta selliste vaidluste lahendamisel, tasub küsida abi pöördudes tarbijakaitseametisse või piiriüleste kaebuste puhul EL tarbija nõustamiskeskusesse, et asjasse selgust tuua.

Mis mõjutab autorendi hinda?

  • noore juhi lisatasu või lisajuhi kasutamine;
  • kui autot ei tagastata samasse rendipunkti, kust see laenutati;
  • kui auto tagastatakse väljaspool tööaega;
  • kui soovitakse autosse eraldi laste istet või muid lisaseadmeid;
  • kui ületatakse riigi piir;
  • kui auto tagastatakse tühja paagiga, võib selle eest rendifirma nõuda sootuks suuremat hinda kui oleks maksnud auto tankimine tanklas;
  • autole teie valduses olnud ajal tehtud liiklus- või parkimistrahvid ning tekitatud vigastused;
  • mõnel puhul on läbitavate kilomeetrite arv piiratud ning kilometraaži ületamise puhul tuleb samuti maksta lisatasu;
  • hooajal kohustuslik rehvid;
  • kõrgema klassi auto, kui kokku lepitud.