ACA ehk Airport Carbon Accreditation on sõltumatu süsiniku akrediteerimise programm lennujaamadele, mis jälgib lennujaamade jõupingutusi ning juhendab neid süsinikdioksiidi heitkoguste hindamisel ja vähendamisel. AS Tallinna Lennujaam liitus programmiga esimest korda 2012. aastal ning alustas siis andmete kogumise ning keskkonnamõjude hindamisega. 2022. aastal otsustas ettevõtte ühe aasta sees sertifitseerida nii 2. kui ka 3. taseme, mille saavutamisel oli oluline lisaks ettevõtte enda tegevusele ka partnerite oma.

Vähendati oluliselt põlevkivi energia tarbimist

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul tuli selle taseme saavutamiseks näidata süsinikuheite vähendamist kolme aasta vältel. „Kolmanda taseme saavutamine oli meile väga oluline ja ka selgeks märgiks, et igapäevased tegevused ja sammud keskkonnahoiu nimel on vilja kandnud. Seda tõestab hästi asjaolu, et valimisse ei kuulunud aasta 2020, mil koroonakriisi tõttu lennuliiklus pea täielikult seiskus. Andmeid kogusime aastate 2018, 2019 ja 2021 kohta ning need näitasid, et oleme igal aastal järk-järgult oma heitekoguseid vähendanud,“ sõnas Turkin.

Turkini sõnul mängib süsinikuheite vähendamisel olulist rolli iga väiksemgi samm, kuid välja saab tuua need, millel oli suurem mõju. „Päikeseparkide rajamine ja sellega põlevkivil põhineva elektrienergia tarbimise vähendamine, elektritoitel töötava tehnika kasutuselevõtt ning kütuste ja erinevate kemikaalide kasutamise vähendamine olid meie puhul kõige olulisemateks märksõnadeks,“ lisas ta.

Sertifikaadi omamine on teistele eeskujuks

Lennundussektoris on Airport Carbon Accreditation üks kõige paremini väljatöötatud arvutussüsteeme ning süsinikdioksiidi akrediteerimise programm on ainus institutsionaalselt heaks kiidetud programm, mis hindab ja tunnustab lennujaamade jõupingutusi. „Sertifikaadi omamisel näitame nii lennundussektorile kui ka teistele ettevõttetele eeskuju. Sertifikaat annab tunnustuse, et teeme iga päev tööd oma süsinikujalajälje vähendamise nimel,“ rääkis Turkin.

Oma keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks jätkab lennujaam päikeseparkide rajamist lennujaamadesse üle Eesti, võtab aina rohkem kasutusele akutoitel põhinevat tehnikat, monitoorib ja jälgib nii põhja- ja sadevee kui ka mürareostuse taset, panustab reisijate, töötajate ja partnerite teadlikkuse tõusu ning otsib igapäevaselt uusi ja innovaatilisi lahendusi, et anda oma panus keskkonnahoidu.

AS-i Tallinna Lennujaam eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning vähendades õhuemissioone. AS-i Tallinna Lennujaam eesmärgiks on olla 2030. aastaks süsinikuneutraalne lennujaam.