Läbirääkimiste keskmes on vana hea tüliõun: töötasu. SASi eelarveplaan järgmisteks aastateks näeb ette nii palga kui ka töötajate arvu kärpimise.