Lisaks tuleb vabatahtlikele tagastada kas piletiraha, vajadusel tagasilennuga esimesse väljumiskohta, või pakkuda talle alternatiivset teekonda lõppsihtkohta, selgitab tarbijakaitseamet.

Vabatahtlikult lennult mahajääjaile ei pea lennuettevõtja pakkuma hoolitsust, nagu toitlustus ja majutus, sest on arvestatud, et kokku lepitud summa katab ka reisija sellised vajadused.

Juhul, kui vabatahtlike arv ei ole piisav, et lubada ülejäänud broneeringuga reisijad lennukile, võib lennuettevõtja jätta mõned reisijad lennust maha vastu nende tahtmist.

Sellisel juhul on lennust mahajäetud reisijatel õigus piletiraha tagastamisele, vajadusel koos tagasilennuga esimesse väljumiskohta, või alternatiivsele teekonnale lõppsihtkohta.

Valikuvõimalus peab jääma reisijale. Kui reisija otsustab alternatiivse teekonna kasuks, peab lennuettevõtja tagama reisijale ka toitlustuse ja joogid võrdeliselt ooteajaga, vajadusel majutuse ning kahe e-kirja või faksiteate võimaluse.

Lisaks on vastu tahtmist lennust mahajäetud reisijatel õigus hüvitisele summas 250-600 eurot olenevalt lennudistantsist, mida on teatud juhtudel lennuettevõtjal õigus vähendada 50 protsendi ulatuses.