Reisijate sisenemine terminalihoonesse ja sealt väljumine hakkab toimuma vaid ülemise tasandi põhjapoolsete uste ja alumise tasandi ukse kaudu.

Lühiajalist, nn. „kiss&fly“ parkimist võimaldav ala seatakse ajutiselt sisse alumise tasapinna sissepääsu ees. Selline liikluskorraldus jääb kehtima vähemalt kevadeni. Täpsem liiklusskeem on lisatud teatele.

Reisiterminali ümberehituse käigus laiendatakse ja pikendatakse terminalihoone lõunaosa, kuhu laieneb uus lennueelse julgestuskontrolli ala, suureneb külaliste vastuvõturuumide pindala, lisandub uus restoranipind vaaterõduga lennurajale ning rajatakse lennujaama käitlemiseks vajalikke tehno- ja olmeruume.

Laienduse projekteerimis- ja ehituslepingu riigihanke võitis OÜ Astlanda Ehitus, lepingu maksumuseks kujuneb üle 5 miljoni euro ning tööd peavad valmima 2017. aasta lõpuks.